• Het bericht dat onze medewerker en collega

   Hennie Tesselaar

  is overleden op 12 januari heeft ons diep geraakt.

  De herinnering aan een prettige samenwerking
  zal in onze gedachten blijven.

  Wij wensen zijn gezin, familie en vrienden veel
  sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

  Bestuur en medewerkers
  Proeftuin Zwaagdijk

In memoriam Hennie Tesselaar