• Hy4Dense: Spinazie, veldsla en wilde rucola op water

  Het Europese Interreg project Hy4Dense is van start gegaan. In dit project werken organisaties uit Nederland (Proeftuin Zwaagdijk), België (Inagro en Hogeschool West-Vlaanderen), Engeland (Universiteit van Essex en NIAB) en Frankrijk samen aan de ontwikkeling van een – grondvrij – systeem voor de teelt van ter plekke gezaaide gewassen op water. Doel is de ontwikkeling van een systeem voor kwalitatief hoogwaardige productie met een zo gering mogelijke impact op het milieu.

  Resultaten van het tot in 2022 lopende project zullen zijn:
  → Een basissysteem voor de productie van ter plekke gezaaide gewassen.
  → Een teelthandleiding met informatie over relevante teeltfactoren zoals rassen, klimaat, belichting en bemesting.
  → Een technisch en economische haalbaarheidsstudie met daarin ook de specificaties van het systeem en automatiseringsconcepten.

  In de eerste fase vindt naast een inventarisatie van voorwaarden en eisen waaraan een dergelijk teeltsysteem moeten voldoen ook een creatief proces plaats.
  Bij dat proces zijn naast eerder genoemde organisaties ook partijen uit de hele keten – veredelaars, technische bedrijven, telers, afzetorganisaties – betrokken. De uitkomsten van deze eerste fase worden vertaald in het ontwerp en de bouw van prototypes die vervolgens op verschillende locaties en verschillende gewassen zullen worden getest. In het proces wordt voortgeborduurd op de ervaringen en kennis die met eerder ontwikkelde en geteste systemen is opgedaan.

  Het Hy4Dense Interreg project wordt mede gefinancierd door provincie Noord-Holland.

  Voor meer informatie: Matthijs Blind, matthijsblind@proeftuinzwaagdijk.nl / 06-30 81 58 11

Hy4Dense: Spinazie, veldsla en wilde rucola op water