• Hy4Dense – Ontwikkelen van hydrocultuursystemen voor teelten met grote zaaidichtheid

  • Hydroteelt biedt de mogelijkheid om kwalitatieve gewassen te produceren en de milieu-impact te verkleinen. Het helpt telers om de huidige uitdagingen betreffende efficiënte teeltpraktijken en gewasbescherming aan te gaan en levert voordelen op zoals een hogere opbrengst. Meer dan 90% van de vruchtgroententeelt is reeds hydrocultuur. Bij bladgewassen met lage zaaidichtheid, zoals sla, begint dit ingang te vinden. Er zijn echter geen efficiënte systemen voorhanden voor hydrocultuur van dicht gezaaide groenten zoals veldsla, spinazie of rucola.

    Dicht gezaaide groenten zijn belangrijk voor de lokale economie en een toenemende vraag drijft de productie verder op. Het beschikbaar hebben van een hydrocultuursysteem voor dergelijke teelten zal telers in staat stellen om de huidige uitdagingen met impact op opbrengst en omzet aan te pakken. Investeren in een nieuw hydrocultuursysteem en het overbrengen van bijhorende technische kennis is daarom essentieel om dergelijk systeem te realiseren.

    Sinds februari gaat Proeftuin Zwaagdijk samen met Inagro (BE), Howest (BE), NIAB (UK) en University of Essex (UK) binnen dit project aan de slag om de bestaande basis prototypes verder te ontwikkelen en te verbeteren tot efficiënte hydrocultuursystemen voor dicht gezaaide groenten. Het overbrengen van de technologische kennis zal toeleveranciers en telers toelaten om dit systeem te produceren en in de praktijk toe te passen.

    Het Interreg project Hy4Dense wordt mede gefinancierd door Provincie Noord-Holland.