• Historie

 • Proeftuin Zwaagdijk is in 1986 gestart als regionale onderzoekslocatie voor bloembollen en vollegrondsgroente. Vanaf 1990 stelde de overheid steeds minder geld beschikbaar voor praktijkonderzoek. Er volgde landelijk een ingrijpende reorganisatie in het landbouwkundig onderzoek. Proeftuin Zwaagdijk zou in deze reorganisatie gesloten worden. Het bestuur van Proeftuin Zwaagdijk koos ervoor om per 1 januari 1997 als zelfstandige, private stichting door te gaan. Het bedrijf heeft zich inmiddels sterk ontwikkeld en een volwaardige plaats gevonden in het onderzoeks- en kennisnetwerk.

  Om de mogelijkheden voor innovatie en groei in de glastuinbouw te vergroten heeft Proeftuin Zwaagdijk in 2012 Demokwekerij Westland overgenomen. Het bedrijf beschikt over een demonstratieruimte voor diverse partijen die een relatie hebben met de glastuinbouw. Deze partijen presenteren hier hun producten. Samen geeft dit een totaal overzicht van alle technieken die nodig zijn om een kas in te richten. Hierbij kan gedacht worden aan verwarming, water, transport/logistiek, licht en klimaatbeheersing. 

  In 2017 zal een nieuwe stap gemaakt worden met Demokwekerij Westland. In dat jaar verhuist het bedrijf naar een nieuwe locatie. De reden hiervoor is het creëren van een campus met 2 andere partijen. Deze zijn de Lentiz groep en Greenport Food & Flower Experience(GFFX). Het doel van deze Greenport Horti Campus is het creëren van kennishotspot voor bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden ter bevordering van de tuinbouw sector. De gezamenlijke inspanningen moeten leiden tot grote synergie effecten die de partijen apart van elkaar niet zouden kunnen realiseren. 

 • In 1986 is Proeftuin Zwaagdijk gestart. Het aanblik van Proeftuin Zwaagdijk is in de loop van de jaren ingrijpend veranderd. 

 • Na een periode van groei was het kantoor te klein.
  In 1998 werd er besloten voor een bovenverdieping van het kantoor. 

 • Voor een verdere ontwikkeling werd er in 2008 besloten om nieuwe kassen, lokalen, kantoor, presentatieruimte en opslag bij te bouwen. 

 • In 2012 is Demokwekerij Westland onderdeel geworden van Proeftuin Zwaagdijk. 

 • In 2017 verhuist Demokwekerij Westland naar een nieuwe locatie. Op deze locatie zal het World Horti Center verrijzen.