• Groene middelen hebben wisselende werking op stammen kasspintuva1

    Bij een eerste screening van groene middelen tegen kasspint uitgevoerd door Universiteit van Amsterdam (UvA) en Proeftuin Zwaagdijk was er een groen middel die een goed bestrijdend effect had op alle stammen. Maar er zijn ook groene middelen die niet tegen alle stammen van kasspint eenzelfde werking vertonen. Het onderzoek is uitgevoerd in het veelomvattende TKI project ‘Groene gewasbescherming heeft de toekomst’. Om potentiële kansen en bedreigingen voor groene middelen tegen kasspint tijdig te kunnen opsporen is de gevoeligheid van een tiental stammen kasspint getoetst onder laboratorium omstandigheden.

    Bij een groot deel van de huidige veelal selectieve chemische middelen kan verminderde gevoeligheid van spint optreden na veelvuldig en eenzijdig gebruik. Groenere middelen zouden daarom een goede aanvulling kunnen zijn in de geïntegreerde spintbestrijding. In het screeningsonderzoek is de effectiviteit van de groene middelen gemeten op verschillende stammen kasspint. De stammen blijken te verschillen in gevoeligheid voor de middelen. De resultaten geven aanleiding om een groter scala aan groene middelen te testen. Bovendien zal gezocht worden naar de achtergrond van de verschillen om zo te komen tot een effectievere inzet in de praktijk. Medio zomer worden de eerste resultaten verwacht.

    In het TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) ‘Groene gewasbescherming heeft de toekomst’ werkt Proeftuin Zwaagdijk vanaf 2014 samen met fabrikanten en toeleveranciers van groene gewasbescherming aan kansrijke strategieën met GNO’s (gewasbescherming van natuurlijke oorsprong), groene zaadbehandelingen en geïntegreerde bestrijding. Het project richt zich op de sectoren glastuinbouw, bloembollen, vollegrondsgroenten, akkerbouw en fruit.

    uva2

Groene middelen hebben wisselende werking op stammen kasspint