• Samenwerking GreenPort Noord-Holland Noord

    GreenPort NHN is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. Proeftuin Zwaagdijk is partner van GreenPort NHN. Het gezamenlijk doel van de organisaties is het optimaal benutten van de sterke punten van ondernemers, overheid, onderwijs en omgeving. Dit is de sleutel van de toekomst. Denk hierbij aan het coördineren van de initiatieven in ondernemersgroepen, effectievere en efficiëntere samenwerking (ook met andere regio’s) en het opereren vanuit gezamenlijke doelstellingen.

    Strategie
    GreenPort NHN is een van de meest veelzijdige agriregio’s van Nederland. De regio heeft een productiewaarde van ongeveer 3 tot 3,5 miljard euro. Dit betekent werkgelegenheid voor 15.000 – 20.000 werknemers in de primaire agrarische sectoren. GreenPort NHN is één van de 6 greenports in Nederland. In Noord-Holland Noord zijn verschillende sterke sectoren aanwezig: akkerbouw, visserij, bollenteelt, dierhouderij, fruitteelt, glastuinbouw, vollegrondsgroenteteelt en zaadveredeling.

    Kijk voor meer informatie op www.greenportnhn.nl