• Teeltsystemen

  • Telers zijn constant bezig met het optimaliseren van hun teelt. Vooral aanpassingen op de teelttechniek zijn hierbij belangrijk om zowel de kwaliteit van gewassen en de productie te waarborgen en te kunnen verhogen. Proeftuin Zwaagdijk voert in samenwerking met telers proeven uit om deze optimalisatie te kunnen realiseren. Voorbeelden van dit type onderzoek zijn o.a. het Futagrow-systeem, nieuwe schermdoeken en teelten waarbij aanpassingen worden gemaakt op de plantdichtheden door te werken met geautomatiseerde teeltgootsystemen.