• Onderzoek

  • Proeftuin Zwaagdijk voert binnen de glastuinbouw op een groot aantal verschillende onderzoeksgebieden onderzoek uit. Voorbeelden zijn o.a. proeven met nieuwe vormen van assimilatiebelichting, meststoffen en aanpassingen op teelttechniek.

    Verlichting 
    Belangrijke vraagstukken in belichtingsproeven zijn o.a.; kan er m.b.v. assimilatiebelichting een goede productie worden gehaald in de winterperiode, wat zijn de effecten van de verschillende lichtkleuren (spectra) op groei en ontwikkeling en wat zijn de voordelen van LED belichting t.o.v. de standaard Son-t lampen? Vooral in de najaar en winterperiode vinden deze belichtingsproeven plaats op gewassen zoals tomaat, paprika, aardbei en komkommer.

    Bemesting
    Een ander belangrijk onderwerp zijn de proeven met nieuwe vormen van bemesting. Er wordt hier o.a. gekeken naar de mogelijkheden van organische meststoffen, samengestelde meststoffen en de bemesting in relatie tot waterteelten.