• Infectieprotocollen

 • Om de effecten van gewasbeschermingsmiddelen aan te tonen wordt vaak kunstmatige infectie toegepast. Hiervoor heeft Proeftuin Zwaagdijk in de loop der jaren veel protocollen ontwikkeld. En nog steeds worden protocollen aangepast of worden nieuwe protocollen ontwikkeld.
  Om zo flexibel mogelijk te zijn heeft Proeftuin Zwaagdijk veel soorten schimmels zelf op voorraad op planten of bijvoorbeeld in petrischalen. Maar ook veel soorten insecten worden in stand gehouden en zodra een proef gaat starten vermeerderd.

   

 • Main target insects


  Whiteflies
  Trialeurodes vaporariorum and Bemisia tabaci on gerbera

  Caterpillars
  Chrysodeixis chalcites and Spodoptera exigua

  Mites
  Tetranychus urticae

  Aphids
  Aphis gossypii and several other species for maximum extrapolation possibilities

  Thrips
  Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci, Echinothrips americanus

  Leaf miners
  Liriomyza bryoniae and Liriomyza trifolii  
   

 • Main target fungi


  Leaf infections on ornamentals and vegetables

  Botrytis cinerea on ornamentals and vegetables
  Powdery mildews (crop related)
  Downy mildews (crop related)

  Stem infections
  Botrytis cinerea
  Colletotrichum spp.
  Rhizoctonia spp.

  Root infections
  Pythium spp.
  Phytophthora
  spp.
  Fusarium spp.
  Verticillium spp.

 • Plant growth


  Germination
  Growth stimulation
  Growth regulation