• GEP onderzoek NL

  • Sinds juni 1997 is Proeftuin Zwaagdijk in het bezit van het GEP certificaat.GEP (Good Experimental Practice) is een kwaliteitssysteem gericht op een goede uitvoering van effectiviteitsstudies van gewasbeschermingsmiddelen. Het GEP certificaat van de NVWA geeft Proeftuin Zwaagdijk het recht om effectiviteitsstudies uit te voeren. Deze studies uitgevoerd onder GEP, waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit en/of selectiviteit van een gewasbeschermingsmiddel, zijn verplicht voor de toelating van een gewasbeschermingsmiddel. 
    Het doel van het GEP certificaat is om te garanderen dat proeven van hoge kwaliteit zijn en op harmonieuze wijze worden uitgevoerd. De proeven moeten worden uitgevoerd volgens Europese (EPPO) richtlijnen. Alle proeven in Europa worden volgens deze richtlijnen uitgevoerd. 
    In 2015 heeft de NVWA de procedures, apparatuur, personeelsdossiers en het archief uitgebreid geïnspecteerd. Dit gebeurt eenmaal per zes jaar. 
    Naast deze grote inspectie komt de NVWA jaarlijks zo’n 6-8 maal inspecteren tijdens de uitvoering van een proef. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken of de proef volgens de procedures is aangelegd en of volgens de procedures wordt gespoten en beoordeeld. Het GEP certificaat van Proeftuin Zwaagdijk is in 2015 weer voor 6 jaar verlengd.