• Op 17, 18 en 19 april vonden de gewasbeschermingsdagen plaats bij Demokwekerij Westland in samenwerking met Horticoop, Van Iperen en Nic. Sosef en fabrikanten. Voor elk handelsbedrijf werd een aparte dag ingevuld waarbij zij hun klanten (glastelers) uitnodigden. Met een opkomst van ruim 300 enthousiaste bezoekers kunnen we terugkijken op drie geslaagde dagen.

    Tijdens de kennisdagen waren verschillende gewasbeschermingsproeven te bezichtigen in de proefkassen. Deze proeven heeft Proeftuin Zwaagdijk uitgevoerd in opdracht van diverse fabrikanten. De kennisdagen bestonden uit twee dagdelen: een deel groenteteelt en een deel sierteelt. De glasgroenteproeven waren o.a. gericht op bestrijding van meeldauw en botrytis. Daarnaast kwamen duurzame tomatenteelt en LED belichting aan de orde. In het sierteeltprogramma stond o.a. bestrijding van wittevlieg en meeldauw en geïntegreerde spintbestrijding centraal. De proeven werden toegelicht door teeltspecialisten van de fabrikanten.Naast het proevengedeelte werden lezingen gegeven voor extra diepgang in het programma. De telers hadden veel interesse voor de proeven en er kwamen goede vragen en discussie uit voort.

    Nieuw was de rondgang van andere dan de deelnemende handelsbedrijven en voorlichters langs de proeven op donderdag ochtend. Hieraan namen 30 personen deel. Tijdens het bezoek van de proeven zijn interessante discussies ontstaan. Deze bezoekers hebben op positieve wijze kennis gemaakt met ons concept.

    Mocht u ook willen deelnemen aan de gewasbeschermingsdagen neem dan contact op met Proeftuin Zwaagdijk (0228 56 31 64)

Gewasbeschermingsdagen bij Demokwekerij Westland goed bezocht