• Toepassing van gemengde groenbemesters in de akkerbouw

    Het project toepassing gemengde groenbemesters akkerbouw komt voort uit de wens van de Veldleeuwerik telers om meer inzicht te hebben in het effect van gemengde groenbemesters op het bodemleven. Meer specifiek gaat het hierbij om verkrijgen van inzicht in de verschillen in effect bij toepassing van verschillende mengsels, afgezet tegen traditionele enkelvoudige groenbemesters. Als doelorganisme ligt het aandachtspunt voornamelijk bij het bietencyste-aaltje en met chitwoody als tweede aandachtspunt.
    Het vergrote inzicht in de effecten van de mengsels met groenbemester draagt bij aan verdere stappen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verkleinen.

    Doel van het project is te komen tot een optimale samenstelling van het mengsel voor groenbemesters, zodat de bodemconditie geoptimaliseerd wordt (stimuleren goede bacteriën en organismen en tegengaan slechte bacteriën en organismen) en de opbrengst van de gewassen vergroot wordt.

    De groenbemesters zijn op 17 augustus gezaaid. Op onderstaande foto (genomen op 29 oktober 2018) is te zien dat de groenbemesters door de prachtige weersomstandigheden goed zijn gegroeid!

Toepassing van gemengde groenbemesters in de akkerbouw