• Momenteel voert Proeftuin Zwaagdijk een belichtingsproef uit in paprika voor FresQ. De doelstelling van de belichtingsproef paprika die momenteelt plaatsvindt, is het realiseren van een jaarrond paprikateelt in Nederland. De onderzoekers proberen door middel van een proef met verrood-stuurlicht een oplossing te vinden voor de plantstrekking die normaal stagneert bij paprikateelt in de winter. 

    De proef met de belichte paprikateelt is geïnitieerd door de FresQ-telers en is ondergebracht bij telersvereniging TTO. Deze groep telers vindt het belangrijk om in de toekomst jaarrond hollandse paprikas te kunnen leveren van een goede kwaliteit. Projectleidier Stefan Persoon van Inno-Agro weet te vertellen dat de proef een voorspoedig verloop heeft. De geoogste paprika worden proefsgewijs verkocht bij Dekamarkt. Hieronder een film. In een eerder persbericht staan meer informatie over het onderzoek: eerste paprika geoogst in belichtingsproef FresQ.


FresQ paprika in Dekamarkt