• Transfer of INNOvative techniques for sustainable Water use in FERtigated crops

  FERTINNOWA draagt bij aan Wereld Water Dag 2018 door het leveren van ‘best practice’ informatie aan telers – het bevorderen van efficiënt en duurzaam watergebruik

  Donderdag 22 maart was het Wereld Water Dag, een dag om stil te staan bij een van ‘s werelds meest kostbare bronnen, water.
  FERTINNOWA, in de voorhoede van irrigatie- en bemestingstechnieken en best practice, heeft de “The Fertigation Bible” ontwikkeld. Dit is een waardevolle bron van praktische kennis op het gebied van irrigatie- en bemesting (toepassing van gewasbeschermingsmiddelen met irrigatie) informatie voor de tuinbouwsector wereldwijd. Meer dan 125 technologiebeschrijvingen worden hierin weergegeven.

  “De Fertigation Bible is een unieke bron voor de sector. Het is een brede verzameling van irrigatie- en bemestingskennis, voortgekomen uit onderzoek door 23 onderzoeks- en technologiepartners uit heel Europa. Het bevat vele teelten en teeltsystemen”  verteld Dr. Eleftheria Stavridou, plantenfysioloog  bij NIAB EMR en redacteur van de Fertigation Bible. Zij verteld verder, “FERTINNOWA verspreid kennis en brengt innovatieve technologieën naar de telers door het organiseren van lokale en internationale evenementen door heel Europa. Zo draagt het bij aan duurzaam watergebruik in de tuinbouwsector.”

  Elke technologie in de Fertigation Bible beschrijft:
  • Doel van de technologie
  • Regio’s, teelten en teeltsystemen
  • Werkingsprincipe – theorie en praktijk
  • Kostenaspecten
  • Voordelen en uitdagingen voor de teler
  • Technologische, sociaal-economische en reglementaire knelpunten
  • Impact van gebruik va de technologie
  • Noodzakelijke system ondersteuning
  • Ontwikkelingsstatus op onderzoeks- / commercieel niveau
  • De technologie leverancierDe verschillende stadia van het “fertigatie proces” worden weergegeven in het schematische overzicht hierboven. De Fertigation Bible bevat beschrijvingen van de technologieën op basis van elk van deze stadia.

  Bezoek onze website: www.fertinnowa.com

   

FERTINNOWA draagt bij aan Wereld Water Dag 2018