• Samen met LTO vollegrondsgroente.net vindt dinsdag 24 september vanaf 13:00 uur een excursie plaats waarbij de teelt van bladgewassen en (bloem)kool op water centraal staan.

    Programma:
    1. Inleiding:
    â

Excursie teelt op water bladgewassen en bloemkool – Inleiding opkweekmedia