• In het voorjaar is Proeftuin Zwaagdijk in samenwerking met fabrikanten en toeleveranciers van groene gewasbescherming, Vollegrondsgroente.net en Universiteit van Amsterdam gestart met het TKI project â

Eerste resultaten TKI project ‘Groene gewasbescherming heeft de toekomst’