• Eerste proef Lisianthus op water
    De ontwikkeling van Lisianthus (cultivars ‘Rosita 3 Blue’, ‘Rosita Pink Impression’ en ‘Rosita Pure White’) drijvend op water en op met water gevulde priktrays verloopt tot nu toe goed.

    De proef vindt plaats bij Proeftuin Zwaagdijk in het kader van het project Innovatieve, alternatieve teeltsystemen voor grondgebonden snijbloemen. In deze fase worden diverse gewassen gescreend op hun geschiktheid voor de teelt op water. Naast Lisianthus is intussen ook ervaring opgedaan met Matricaria, Delphinium (uit zaad en als vaste plant), Campanula, Matthiola, Trachelium, Ammi majus en visnaga, Antirrhinum, Scabiosa, Alchemilla en Brassica, met name op een drijvend teeltsysteem.

    Vrijwel alle tot nu toe geteste gewassen waren in staat om wortels in water te vormen en een productiecyclus te voltooien. Minder perspectiefvol lijkt de ontwikkeling van Trachelium en Scabiosa op water te zijn. Bij Scabiosa was het gebruikte uitgangsmateriaal (landplanten in potten met een vrij zware grond) mogelijk niet geschikt.

    Geïnteresseerden zijn welkom de proeven te bezichtigen. Neem daartoe contact op met onderzoeker Matthijs Blind, 06-30815811.

    Het project wordt financieel gesteund door o.a. Stimuflori, LTO Noord Fondsen, STOWA en het Ministerie van LNV.

Eerste proef Lisianthus op water