• De doelstelling van de belichtingsproef paprika die momenteel in Proeftuin Zwaagdijk plaats vindt, is het realiseren van een jaarrond paprikateelt. De onderzoekers proberen door middel van een proef met verrood-stuurlicht een oplossing te vinden voor de bekende dillemas die bij eerdere belichtingsproeven in de paprikateelt om de hoek kwamen kijken. Projectleider Stefan Persoon van Inno-Agro weet te vertellen dat de proef een voorspoedige start heeft gehad.

    De proef met de belichte paprikateelt is geïnitieerd door de FresQ-telers en is ondergebracht bij telersvereniging TTO. Deze groep telers vindt het belangrijk om in de toekomst jaarrond paprikas te kunnen leveren van een goede kwaliteit. Bij eerdere proeven met het belichten van paprikas liep men echter tegen problemen aan doordat het gewas te kort bleef. De kop had een te getrokken houding en en het blad stond ook vaak getrokken.

    Twee telers van FresQ hebben zich in het voorjaar ten doel gesteld om hier verandering in aan te brengen, en kwamen zodoende uit bij het Lichtkleuren onderzoek van TTO in de Demokwekerij, vertelt Stefan. Hierin kwam naar voren dat het mogelijk is om verrood-licht te gebruiken als extra stuurlicht in de beginfase van de teelt. Met verrood stuurlicht kan men de hormoonhuishouding in het gewas dusdanig beïnvloeden dat het internodium langer word. Dit wil zeggen dat de afstand tussen het blad groter is. Hierdoor is het gewas gestrekter en kan de plant het aanwezige licht optimaal benutten. Dit kan mogelijk een uitkomst bieden voor de problemen bij de belichte paprikateelt.

    De telers hebben er uiteindelijk voor gekozen om de proef op te zetten bij Proeftuin Zwaagdijk. We zijn nu 8 weken onderweg. Op 30 juni is er gezaaid en op 18 september is er geplant, somt Stefan op.  Zodoende hebben we afgelopen week de eerste paprikas geoogst,  wat natuurlijk perfect aansluit op de productie die nu wegvalt uit de traditionele onbelichte teelt. Het gewas staat er nu goed bij, maar hele grote verschillen zijn er nog niet omdat het aandeel kunstlicht pas de laatste weken flink toeneemt. Ik kan er nu nog niet veel over zeggen, daarvoor is het nog te vroeg, maar de eerste indruk is positief.

    Komende winter hopen de onderzoekers wat meer duidelijkheid te verschaffen over de vraag of er toekomst is voor de belichte paprikateelt. We hopen dat dit onderzoek uiteindelijk bij kan dragen aan de ontwikkeling van de eerste commerciële belichte paprikateelt, vertelt Stefan. Als dat lukt dan is het systeem wellicht een goede basis voor een structurele oplossing voor het huidige afzetprobleem in de paprikamarkt. Er staat in Nederland zon 1300 hectare paprikas die allemaal tegelijkertijd op de markt komen en ook weer met zijn allen op het zelfde moment van de markt verdwijnen. Schakelt driehonderd  hectare van dit areaal over op belichte teelt, dan is dat een goede verschuiving in de markt die exact het gat op kan vullen wat nu ontstaat in de winter. Hier zijn uiteindelijk alle telers bij gebaat.

    Naast de bovengenoemde partijen zijn Sweet Pepper Consultancy en Plantlighting betrokken bij het onderzoek. Het onderzoek wordt volledig gefinancierd door FresQ met steun van GMO.

Eerste paprikas geoogst in belichtingsproef Fresq bij Proeftuin Zwaagdijk