• Duurzame Koolteelt 2019 – vangplaten

    In juni 2019 is onderzocht of het gebruik van een andere soort vangplaat dan normaal een effect heeft op de vangst (aantallen en soorten) van insecten. De standaard Royal Brinkman vangplaten zijn vergeleken met de Horiver vangplaten. Beide zijn geel, hebben dezelfde afmetingen en gebruiken natte lijm. Voor de periode van drie weken zijn iedere week vier vangplaten per soort op het sluitkoolplatform in Dirkshorn naast elkaar gezet. Uit de resultaten bleek dat de eigenschappen van de verschillende vangplaten, zoals kleur en lijmsoort, de selectiviteit beïnvloeden. Met Brinkman worden er bijv. meer bladluizen en koolmotten gevangen en op Horiver juist meer aardvlooien en tripsen. Qua natuurlijke vijanden van bladluis en trips worden er meer kortschildkevers en zweefvliegen met de Brinkman gevangen en juist meer sluipwespen en weekschildkevers met de Horiver. De Brinkman vangplaten lijken minder selectief te zijn vergeleken met de Horiver vangplaten.

    Links ziet u de Horiver vangplaat en rechts de Brinkman

     

Duurzame Koolteelt 2019- vangplaten