• Proeftuin Zwaagdijk is bezig met een bijzondere proef: Chrysanten en Lisianthus telen op water waarin meststoffen zijn opgelost. De proef is een samenwerking van de teeltbedrijven Fred van Paassen en Bovebo, veredelaar Dekker Chrysanten, ontwikkelaar van drijvende teeltsystemen Botman Hydroponics, KaRo B.V. (water- en desinfectietechniek), meststofleverancier Van Iperen en plantenkweker Van Egmond Lisianthus. Zij hebben als doel een duurzamer en zuiniger teeltsysteem voor beide gewassen te ontwikkelen. Inmiddels is de eerste teelt Chrysanten geoogst (foto).

    In de praktijk worden beide gewassen in de vollegrond van de kas geteeld. Nadeel is dat de kans op uitspoelen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen groot is en telers willen deze emissie graag voorkomen: het is beter voor het milieu en er kan worden bezuinigd op meststoffen. Daarnaast zijn Chrysanten en Lisianthus gevoelig voor grondgebonden schimmels. De kasgronden moeten regelmatig worden gestoomd om ziektes te onderdrukken en dat kost veel energie en dus geld. De Noord-Hollandse bedrijven onderzoeken daarom de mogelijkheden van alternatieve teeltsystemen. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de Europese regelgeving die o.a. gericht is op minder emissie en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

    Doel is op water een product te telen dat minimaal gelijkwaardig is aan het product geteeld in de grond. Vraagstukken in het onderzoek zijn o.a.: het effect van de watertemperatuur, de samenstelling van de meststoffen in het water en hoe kan het ontstaan van ziektes worden voorkomen. Naar verwachting vormt het voorkomen van ziektes in de warmste periode van het jaar één van de grootste uitdagingen.
    Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door project Kansen Kanon van de Provincie Noord-Holland en Kamer van Koophandel.Duurzaam en zuinig Chrysanten en Lisianthus telen op water