• De drie nieuwe TKI projecten gaan van start

    Samen met een groot aantal partijen in de keten gaat Proeftuin Zwaagdijk vanaf 2020 aan de slag met drie nieuwe  TKI projecten die in het teken staan van duurzaamheid.

    In het project ‘Duurzame beheersing van onkruiden’ gaat onderzoek plaatsvinden naar duurzame alternatieven om onkruiddruk te beheersen. In het project is onderzoek naar vervanging van Glyfosaat een belangrijk doel gezien de huidige sector brede afhankelijkheid van deze werkzame stof.  Het project kent een looptijd van 4 jaar. De sectoren akkerbouw, bloembollen, sierteelt onder glas en melkveehouderij zijn betrokken.

    Voor de telers van sla, andijvie-achtigen en selderij wordt de komende  3 jaar onderzoek gedaan naar  duurzame gewasbeschermingstrategieën voor de beheersing en bestrijding van plagen en ziekten. Voor dit project – met de titel ‘Duurzame gewasbescherming in bladgewasssen’ – is een breed consortium van ketenpartijen gevormd.

    Het project ‘Naar een duurzame koolteelt’ krijgt in 2020 en 2021 een vervolg. In ‘Naar een duurzame koolteelt 2’ wordt de kennis omtrent duurzaam telen van kool verder vergroot. Het streven is om kansrijke duurzame methodes te ontwikkelen die in de praktijk toepasbaar zijn voor de beheersing van met name trips en rupsen.

Drie nieuwe TKI Projecten gaan van start