• Demokwekerij.nl
  Demokwekerij Westland is sinds 2012 onderdeel van Proeftuin Zwaagdijk. Demokwekerij Westland heeft ruim 40 kasafdelingen tot haar beschikking om onderzoek te doen naar o.a. gewasbeschermings-middelen, teeltsystemen, belichting en klimaat. Het is het innovatiecentrum van Nederland op het gebied van teelt en techniek in de glastuinbouw. Het doel van Demokwekerij Westland is het stimuleren en faciliteren van ontwikkelingen en onderzoek.

  In de ruim één hectare kas zijn onderzoeksafdelingen maar ook presentatieruimtes waar toeleveranciers van de glastuinbouwsector producten en innovaties presenteren. Met name de gunstige ligging centraal in het Westland maakt dat veel klanten van Proeftuin Zwaagdijk er voor kiezen hun demonstratieprojecten uit te voeren in Demokwekerij Westland. Verder is Demokwekerij Westland uitgegroeid tot een innovatiecentrum waar het bedrijfsleven dagelijks over de vloer komt om proeven en producten van haar relaties te bekijken.

  Adres: Europa 1
  Plaats: 2672 ZX Naaldwijk
  Telefoon: +31 (0)174-385600
  Email: info@demokwekerij.nl

  U bent altijd welkom op Demokwekerij Westland voor een bezichtiging. Neem voor meer informatie contact op met Demokwekerij Westland. 

 • Het vooraanzicht van Demokwekerij Westland te Naaldwijk.
  Demokwekerij Westland bestaat sinds 2001. Het doel van de oprichting was technische tuinbouw toeleveranciers direct in contact brengen met de kweker, om zo te komen tot innovaties. 

 • In 2017 zal Demokwekerij Westland verhuizen naar een nieuw gebouw, waarin meerdere partners samenwerken. World Horti Center is de nieuwe naam voor het mondiale kennis- & innovatiecentrum van de glastuinbouw. Een toonaangevend centrum waar onderwijs, onderzoek, innovatie en bedrijfsleven elkaar ontmoeten. World Horti Center staat voor innoveren, verbinden, creëren en inspireren.

  Voor Demokwekerij Westland betekent dit dat er een nieuw kassencomplex voor de onderzoeksafdelingen gebouwd zal worden en dat de permanente tuinbouwtentoonstelling, waar voor nationale en internationale bezoekers veel te zien is, verder zal worden uitgebreid. Deze expositieruimte zal in gezamenlijkheid met Lentiz MBO Greenport en Greenport Food & Flower Experience in World Horti Center worden opgezet.

  Demokwekerij Westland initieert en faciliteert teelt- en techniekinnovaties voor de nationale en internationale glastuinbouw. Demokwekerij Westland blijft daarom het toeleverende technische bedrijfsleven bij elkaar brengen en samen met deze bedrijven kijken naar welke innovaties nodig zijn om de vooraanstaande rol in de wereld te behouden.

  Door middel van nieuwe faciliteiten blijven we de koppeling maken tussen hoogwaardig onderzoek, kennisoverdracht en innovatie. We laten dan ook graag aan de bezoekers van het nieuwe centrum zien, wat de glastuinbouw voor hen kan betekenen.