• Op 18, 19, 25 en 26 september vinden er gewasbeschermingsdagen plaats bij Demokwekerij Westland. Deze dagen organiseert zij in samenwerking met  Horticoop, Van Iperen, Brinkman, Arend-Sosef en diverse toeleveranciers van deze handelsbedrijven.

  Elk handelsbedrijf heeft een aparte dag, waarbij zij hun relaties de mogelijkheid geven om zich bij te laten praten over de ontwikkelingen in gewasbescherming.

  Naast presentaties van de handelsbedrijven zullen in groepen diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen worden  bezocht. Deze onderzoeken zijn o.a. gericht op de bestrijding van witte vlieg, trips, meeldauw in diverse glastuinbouw gewassen.

  Ook is er op deze kennisdagen voldoende ruimte voor de kwekers om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en gewasbeschermingsmiddelen producenten.

  De gewasbeschermingsdagen, die deze editie gericht zijn op de sierteelt, tellen mee voor verlenging van de spuitlicentie.

  Kennisoverdracht
  Naast gewasbeschermingsdagen organiseert Demokwekerij Westland ook diverse cursussen, onderwijs praktijkdagen, presentaties en open dagen.  Dit om kennisontwikkeling te stimuleren en glastuinbouw op een hoger plan te brengen. Dit alles wordt gedaan in samenwerking met een groot aantal relevante partijen uit de sector.

   


Demokwekerij Westland organiseert vier Gewasbeschermingsdagen