• De Groene Tulp gelanceerd!
    Vandaag is tijdens de Dag van de Tulp het logo onthuld en is het startsein gegeven voor het project De Groene Tulp. De Groene Tulp is een vierjarig project dat voor een deel wordt gefinancierd door iBulb, Agri Treat projects, NLG Holland, Rabobank, KAVB productgroep tulp, Stimuflori, Greenport NHN, Koppert, CNB Teeltadvies en LCAB (onderdeel van Hogeschool Leiden). Deze bedrijven investeren dus werkelijk in de verduurzaming van de tulpenteelt. Daarnaast wordt een deel gefinancierd door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk.

    Aanleiding van het project is het verdwijnen van steeds meer middelen en de toename van bovenwettelijke eisen van de retail. Doel van het project is om minder afhankelijk te zijn van chemische middelen. Verder onderzoek op teelttechnische maatregelen, zoals grondverbetering, bolbehandeling en gewasbehandeling moet hier een bijdrage aan leveren.

    Wij willen alle betrokkenen graag op de hoogte houden via LinkedIn, Facebook, vakbladen en tijdens velddagen, de Dag van de Tulp en Vaktentoonstelling.

    Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving.

De Groene Tulp gelanceerd!