• Dag van de slateler; een update voor de slateler en hun adviseurs

  Op vrijdag 25 september organiseerde Proeftuin Zwaagdijk en het bladgewassencollectief Bladycol de ‘Dag van de Slateler’. Dave Smit (voorzitter van Kerngroep IJsbergsla) vertelde hoe slatelers, knolselderijtelers, toeleveranciers en snijderijen vorig jaar het initiatief hebben genomen om gezamenlijk onderzoek uit te laten voeren om handvatten te krijgen voor het duurzaam telen van bladgewassen. Dat heeft geresulteerd in het 4-jarig project “Duurzame gewasbescherming van bladgewassen”. Afgelopen vrijdag lieten dertig personen, slatelers en toeleveranciers, zich door Isabel Conijn (onderzoeker akkerbouw en vollegrondgroenten) informeren over het verloop van de onderzoeken en kregen ze de eerste voorlopige resultaten te horen van een aantal proeven gericht op het beheersen van insecten in de teelt van sla en andijvie.

  Voedselveiligheid en innovaties zijn ook onderdeel van het project;
  – Nicolette Quaedvlieg (GroentenFruit Huis) informeerde de telers over mogelijke voedselveiligheid risico’s in de keten en hoe die te beperken.
  – Thijs van de Ven (Abemec) toonde de werking van de Wiedrobot Naio aan de telers.
  – Wouter Bac (TechNature) en Monique Mul (Proeftuin Zwaagdijk) lichtten de toepassingen van de SpectraCam toe.

  In de middag werd er een bezoek gebracht aan het demoveld van een slaveredelaar

   

  Isabel Conijn (Proeftuin Zwaagdijk) vertelt over de proeven

  Nicolette Quaedvlieg (GroentenFruit Huis) presenteert over de mogelijke voedselveiligheid risico’s in de keten

  Thijs van der Ven (Abemec) geeft uitleg over 360 graden farming en de Naio wiedrobot

  Wouter Bac geeft uitleg bij de SpectraCam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PPS Duurzame gewasbescherming van bladgewassen
  Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (LNV). Binnen de Topsector werken Het bladgewassen collectief Bladycol, de knolselderijtelersvereniging Nederland, GroentenFruit Huis, Vollegrondsgroente.net, Hessing supervers, Koninklijke Vezet, Heemskerk fresh and easy, Plantenkwekerij A. Schreurs, Beekenkamp Plants, Proeftuin Zwaagdijk en het ministerie van LNV samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving.

Dag van de slateler; een update voor de slateler en hun adviseurs