• Telen op water
  In de high-tech tuinbouw doen zich allerlei innovaties voor in de ontwikkeling van teeltsystemen. De afzetmarkt voor groenten en bloemen vraagt om teeltmethoden die meer duurzaam zijn.
  Zowel de HAS als Proeftuin Zwaagdijk doen al jarenlang onderzoek naar gesloten teelten zonder daglicht en bijpassende hydroponic teeltmethoden, meer bekend als telen op water. Tientallen telers in Nederland telen inmiddels in LED-cellen en/of hydroponic teeltsystemen.
  Wereldwijd zet de trend van Vertical Farming en Urban Farming zich daarnaast door. Handel, veredeling en toeleverancies commiteren zich aan deze nieuwe teeltmethode. Om telen zonder daglicht tot een succes te maken is naast de kennis over LED recepten ook de kennis van Plantenfysiologie en Waterhuishouding in deze teeltsysteem cruciaal.

  Proeftuin Zwaagdijk en HAS organiseren daarom een gezamenlijke cursus over hydroponics in de hightech tuinbouw. De cursus is bedoeld voor mensen uit de tuinbouwsector die meer uit hun waterteeltsysteem willen halen, die nadenken over introductie van gesloten teelt onder op LED op hun bedrijf of die zich serieus willen verdiepen in hydroponics. De cursus richt zich op telers, (toegepast) onderzoekers, (assistent-) veredelaars, (assistent-) bedrijfsleiders en ontwikkelaars/adviseurs uit de toeleverende industrie.

  Programma
  Het programma van de cursus ‘Hydroponics voor high-tech tuinbouw’ bestaat uit vijf cursusdagen met ieder een eigen hoofdthema. De onderdelen die tijdens de cursus behandeld worden hebben betrekking op de cruciale factoren in teelt op water systemen. HAS Hogeschool en Proeftuinen Zwaagdijk bundelen voor deze cursus hun krachten en putten uit kennis en ervaring uit het onderzoek de afgelopen jaren.

  Dagdeel 1: Waterhuishouding deel 1 (plantenfysiologie)
  Dagdeel 2: Waterhuishouding deel 2 (plantenfysiologie)
  Dagdeel 3: Waterhuishouding deel 3 (plantenfysiologie)
  Dagdeel 4: Bemesten, beluchten, watertemperatuur
  Dagdeel 5: Waterverbruik, waterontsmetting, ziekten en plagen op/in water

  De cursusdagen worden georganiseerd bij Proeftuin Zwaagdijk. De cursus start februari 2019 en bestaat uit 5 bijeenkomsten van 13.00 uur tot 17.00 uur.

  • 7 februari 2019
  • 21 februari 2019
  • 28 februari 2019
  • 7 maart 2019
  • 14 maart 2019

  Investering

  De cursusprijs bedraagt: € 1.250,- exclusief 21% BTW.
  Prijs cateringarrangement:  € 25,- exclusief 6% BTW.

  Bekijk voor meer info de website https://www.haskennistransfer.nl/opleiding-cursus/groen/cursus-hydroponics

Cursus Hydroponics