• Chrysant op water is ook nieuw leren telen
  Proeftuin Zwaagdijk heeft dit jaar tot nu toe 10 proeven met chrysant op water met m.n. de cultivar ‘Pina Colada’ uitgevoerd.

  De proeven richten zich op de bewortelingsfase en de lange-dag-fase omdat in die fase die groei en ontwikkeling nog niet optimaal verloopt. Is het gewas eenmaal in de korte dag, is de groei verder goed en probleemloos.
  De suboptimale omstandigheden tijdens de beworteling en de lange-dag-fase komen o.a. tot uiting in een vergeling van bladeren van een bepaalde leeftijd, iets wat in de grondteelt van ‘Pina Colada’ ook maar dan in mindere mate wordt waargenomen. Als planten met gele bladeren de korte dag in gaan of minder licht krijgen, laten ze binnen enkele dagen een duidelijke verbetering van de bladkleur zien.

  De proeven richtten zich onder anderen op de effecten van bemesting, microklimaat en licht op de vergeling. M.n. de lichtintensiteit en/of lichtsom lijkt een rol te spelen: planten die meer geschermd waren vertoonden duidelijk minder vergeling. Mogelijk speelt het teeltsysteem daarin een belangrijke rol. Uit metingen blijkt namelijk dat de reflectie van drijvers die worden gebruikt bij de proeven aanzienlijk hoger kan liggen dan bij grond. Dit zal met name van invloed zijn in de fase waarin het gewas de ondergrond nog niet bedekt, dus kort na het planten. De teelt op water vereist dus kennelijk een daarop afstemde scherm- en belichtingsstrategie.

  In een eerste cultivarproef op water bleken ‘Pina Cola’ en ‘Purple Star’ duidelijk gevoeliger zijn voor de bladvergeling dan de andere geteste cultivars. De vergeling was afwezig of nagenoeg afwezig in ‘Aristotle’, ‘Bride’ en ‘Baltica’. Alle 12 geteste cultivars deden het op water maar er zijn wel duidelijke verschillen in het gemak waarmee de wortelvorming in water plaatsvindt en de daaruit resulterende groei. Net als bij andere gewassen die op water worden geteeld is de cultivarkeuze dus een zeer belangrijke factor.

  Overigens was de uitval in alle proeven – ook in deze soms zeer hete zomer – verwaarloosbaar.

Chrysant op water is ook nieuw leren telen