• Cultivar Online

 • Binnen de bloembollenkwekerij, -broeierij en -export blijkt een groeiende behoefte te bestaan aan kennis en informatie omtrent broei- en groeieigenschappen van het totale bloembollenassortiment. In de jaren dat Proeftuin Zwaagdijk broeiproeven uitvoert is veel ervaring opgedaan omtrent die eigenschappen. Dit is vertaald in een databank die sinds 1990 operationeel is. Momenteel staan daarin gegevens van bijna 1700 cultivars. Het gaat daarbij om informatie over o.a. inhaaldatum, tussentemperatuur, koudebehoefte, kasdagen, houdbaarheid, morfologie en bijzonderheden van de cultivar. De informatie is online beschikbaar via Cultivar Online. Met deze databank is het mogelijk snel complete informatie te verstrekken per ras. Om over deze gegevens te kunnen beschikken moet u donateur van Proeftuin Zwaagdijk worden. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

  Donateurschap

  De testbroei, showbroei en marktbroei hebben de broeiproefactiviteiten van Proeftuin Zwaagdijk tot een unieke schakel in de bloembollensector gemaakt. Wilt u net als andere vakgenoten gebruik maken van onze kennis en van Cultivar Online wordt dan donateur. 

  Het donateurschap van € 190,-- exclusief B.T.W. biedt u het volgende:

  • vrij entree tot de toegankelijke delen binnen het complex van Proeftuin Zwaagdijk;
  • toegang tot Cultivar Online;
  • jaarlijks een toevoeging van de broei-eigenschappen van circa 50 rassen uit het nieuwere assortiment      via Cultivar Online;
  • advies en informatie van medewerkers van Proeftuin Zwaagdijk.

  Met deze eigentijdse opzet wil Proeftuin Zwaagdijk haar diensten op het gewenste niveau handhaven en op de plek actief zijn waar het bollenvak in de etalage staat. Stuur een e-mail met uw contact- en bedrijfsgegevens naar pieterduin@proeftuinzwaagdijk.nl om ook donateur te worden.