• Bremia aanpak in sla volgens IPM
    Het project “Duurzame gewasbescherming bladgewassen” richt zich onder andere op het beheersen van Bremia in de slateelt. Dit gebeurd onder andere door a) het toetsen van middelen op effectiviteit tegen Bremia, b) het bepalen van de ras weerbaarheid tegen Bremia, c) het ontwikkelen van een methodiek voor vroegtijdige detectie. Hiermee geven we de telers handvatten om schade als gevolg van Bremia te voorkomen (rassen = preventie), tijdig te herkennen en indien nodig een bestrijding uit te voeren met een effectief laag risico middel.

    De methodiek van vroegtijdige detectie voor Bremia in sla wordt ontwikkeld met de SpectraCam van Nature Tech in samenwerking met studenten Agrotechnologie van Wageningen Universiteit.

     

     

     

Bremia aanpak in sla volgens IPM