• Botman Hydroponics gaat voor revolutie in telen op water

  Een rotsvast geloof in jezelf en een nog groter geloof in techniek. Het is dé formule die leidt tot een ultiem systeem voor teelt op water onder de naam Botman Hydroponics. Achter de schermen werd ruim tien jaar gewerkt aan doorontwikkeling en onderzoek. “Een noodzakelijke periode om alle facetten tot in detail uit te werken en optimaliseren. En nu gaat het pas echt beginnen”, aldus Jan Botman.
  Waar er zelfs tot vijf jaar geleden regelmatig sceptisch werd gereageerd op ideeën van teelt op water kun je er langzamerhand niet meer omheen. Experimenten zijn niet langer probeersels maar gedegen onderzoeken en ideeën zijn geen hersenspinsels meer maar volledige concepten. Teelt op water ís er gewoon. Jan: “De techniek van teelt op water greep mij jaren geleden aan en het heeft me niet meer losgelaten.’’

  Subklimaat op gewasniveau
  “Proeftuin Zwaagdijk voert uitvoerend onderzoek uit en ik ontwikkelde het systeem van Botman Hydroponics: een goede combinatie. Het mooie is dat de doorontwikkeling van het systeem gelijk loopt met de proeven die worden gedaan. In 2013 maakte ik het eerste model van de Botman Drijverbak, te gebruiken voor zowel bladgewassen als sierteeltgewassen. Na meerdere jaren van proeven en onderzoek krijgen we steeds dieper inzicht in hoe het systeem werkt en hoe gewassen optimaal kunnen groeien. Het mooie aan kunststof is dat het temperatuur door laat: het werkt niet isolerend. In tegenstelling tot wat weleens gedacht wordt, biedt dit juist grote voordelen. Het water waarop de bak drijft kan hierdoor fungeren als een vorm van vloerverwarming – of juist als koeling. Hierdoor kunnen we een subklimaat op gewasniveau creëren, zonder dat de complete ruimte een bepaalde temperatuur hoeft te krijgen: harstikke duurzaam. Via dit systeem blijven er ook helemaal geen restanten over. Het kunststof kan gerecycled worden en de kommetjes waarin de plantjes worden opgekweekt zijn biologisch afbreekbaar. Alle onderdelen zijn tot in de puntjes uitgedacht om een zo efficiënt mogelijk resultaat te kunnen behalen.”

  LivingLab
  “Vanuit LivingLab EVERGREEN heb ik voor het Clusius Lab, de praktijkleervoorziening van het Clusius College in Hoorn, een testopstelling gemaakt. Hiermee kunnen studenten proeven doen in opdracht van ondernemers. Zelf faciliteer ik het hydroponics-systeem die studenten kunnen gebruiken voor het vinden van een antwoord op uiteenlopende onderzoeksvragen. Ik werk dankbaar samen met verschillende bedrijven en mensen. Studenten kunnen waardevolle bijdragen leveren door kleinere, heel concrete onderzoeken uit te voeren, bijvoorbeeld het doorrekenen van het werken met warmtepompen of door een idee voor ondersteuning van de stelen van chrysanten te onderzoeken; doordat ze natuurlijk de hoogte in gaan is gewasondersteuning gewenst. En ook al lijken sommige onderzoeken niet zo heel belangrijk, vaak zijn ze toch echt gewoon harstikke noodzakelijk om weer een stap verder te komen.’’

  EFRO EVERGREEN
  “In samenwerking met een organisatie als Proeftuin Zwaagdijk zoals nu binnen het project EFRO EVERGREEN zit een waardevolle wederkerigheid. Zij bieden wel de locatie en een aantal faciliteiten, maar de inbreng van kennis bijvoorbeeld komt van twee kanten, net als het delen en vergroten van het netwerk. Aan de andere kant ben ik ook klant van Proeftuin Zwaagdijk: deels werken we samen, andere dingen pak ik zelf op. Het belangrijkst is de schakel richting de praktijk; daar hebben we al zoveel mooie resultaten mee geboekt. Het is overigens niet zo dat ik hier de enige ben die aan teelt op water werkt. Dat hoeft ook niet: andere partijen werken vanuit hun net zo goed aan mooie ontwikkelingen. En dat we elkaar tegenkomen is volgens mij alleen maar een voordeel.”

Botman Hydroponics gaat voor revolutie in telen op water