• Boomteelt en fruit

  • Voor de fruitteelt wordt samengewerkt met Gijsbert Hakkert van Hakkert Product Support. Hij heeft veel kennis en ervaring in de fruitteelt en kan daardoor de beste locaties voor proeven vinden. Boomteeltproeven worden in de praktijk maar ook op de eigen locatie in Zwaagdijk gedaan. Wat betreft demonstratieproeven deze worden veel in de praktijk aangelegd. Op deze manier hoeven telers niet ver te reizen om de nieuwste ontwikkelingen te bekijken.¬†Als het gaat om gewasbeschermingsmiddelenonderzoek dan wordt veelal gebruik gemaakt van kunstmatige infectie.