• TNG

 • Proeftuin Zwaagdijk is sinds april 2011 in het bezit van de TNG erkenning (erkenning Toepassing Niet-toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen).
  Het uitvoeren van veldonderzoek met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen was tot 1 april 2011 alleen mogelijk op basis van een proefontheffing van het College voor Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb). Per 1 april 2011 is de erkenningsregeling (TNG-erkenning) ingegaan, waarbij TNG-erkende bedrijven voor veldonderzoek met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen geen proefontheffing meer nodig hebben. 
  De erkenningsregeling richt zich, net als de proefontheffing, op veldonderzoek met nog niet in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen:
  De TNG-erkenning (erkenning Toepassing Niet-toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen) heeft betrekking op het voor mens, dier en milieu veilig uitvoeren van onderzoek. De vereisten zijn vergelijkbaar met die van een proefontheffing. Voor een TNG-erkenning dienen voorschriften ingebouwd te zijn in het kwaliteitssysteem. 
  De TNG erkenning wordt toegekend en gecontroleerd door de NVWA.
  In 2015 heeft de NVWA de procedures, apparatuur, personeelsdossiers en het archief uitgebreid wat van toepassing is voor de TNG erkenning geïnspecteerd. Dit gebeurt eenmaal per zes jaar. 
  Naast deze grote inspectie komt de NVWA jaarlijks inspecteren tijdens de uitvoering van de proeven. Daarbij wordt gekeken of volgens de procedures van de TNG erkenning wordt gewerkt.
  De TNG erkenning van Proeftuin Zwaagdijk is in 2015 weer voor 6 jaar verlengd.