• Groene gewasbescherming

 • Eén van de projecten van Proeftuin Zwaagdijk is het project ‘Groene gewasbescherming heeft de toekomst’.
  Dit project wordt uitgevoerd door een consortium met daarin Proeftuin Zwaagdijk maar ook verschillende fabrikanten van groene gewasbeschermingsmiddelen en handelsbedrijven.
  Proeftuin Zwaagdijk is betrokken als kennisinstelling gespecialiseerd in praktijkgericht en toegepast onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen en plantgezondheid. De Universiteit van Amsterdam is betrokken voor inzet van wetenschappelijk onderzoek. Ter begeleiding van het innovatieprogramma zijn begeleidingsgroepen van telers betrokken. Voor de belangenbehartiging en kennisvalorisatie is LTO Nederland betrokken.

  Beoogd resultaat van het project is het ontwikkelen van een effectief en duurzaam pakket groene gewasbescherming zodat bij hoge ziekte- en plaagdruk misoogsten en onoverkomelijke schade aan het gewas voorkomen worden. Productie van kwalitatief uitstekende producten blijven zodoende gewaarborgd terwijl de groene gewasbescherming milieuonvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen verdringt.
  Dit resultaat moet worden behaald door het ontwikkelen van groene chemie zoals GNO’s (gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong), geïntegreerde- en biologische bestrijders, plantversterkers, coatingen en duurzame correctie toepassingen. Naast de technische ontwikkeling is het inpassen van de groene chemie in de huidige gewasbeschermingstrategieën een kennisvraagstuk. 
  Een ander vraagstuk is het residugedrag van gewasbeschermingstrategieën na het inpassen van groene chemie. Naar verwachting zullen bij inzet van groene chemie de bovenwettelijke residulimieten haalbaar zijn zonder verlenging van veiligheidtermijnen. Daarnaast opent het waarschijnlijk de wegen naar residuvrij telen wat economisch groot perspectief betekent. 
  Ook het ontwikkelen van duurzame ontsmettingstechnieken en hygiënemaatregelen om teeltsystemen weerbaar te maken tegen ziekten en plagen is onderdeel van het project.