• Demonstratie

  • Proeftuin Zwaagdijk biedt u de mogelijkheid om ook uw demonstratieonderzoek uit te laten voeren. Met een toenemende ervaring in de boomkwekerij en de fruitteelt beschikken we over de juiste expertise om in deze sectoren u van dienst te kunnen zijn.

    Demonstratieproeven kunnen op  locatie uitgevoerd worden afhankelijk van het gewas, ziekten, plagen en specifieke eisen aan bijvoorbeeld grondsoort. Dit kan zijn op het gebied van gewasbescherming, bemesting maar ook voor alternatieve bestrijdingsmethoden met bijvoorbeeld feromoon verwarring of fysieke bestrijdingsmethoden.
    Op de proeftuin is voldoende ruimte om in een bedekte en onbedekte situatie onderzoek te doen in container teelten eventueel met kunstmatige infectie van verschillende schimmels en insecten.