• De bolontsmetting van de tulpen staat in de komende periode voor u als bollenteler weer op het programma. U legt hiermee de basis voor de oogst 2014, maar wat gaat u aan het dompelbad toevoegen? Bovendien moet u bij de uitvoering aan allerlei regels voldoen, het ontsmettingsbad wordt steeds ingewikkelder en door de vele adviezen wordt de keuze er niet gemakkelijker op. Op woensdag 18 september kunt u zich bij Proeftuin Zwaagdijk laten bijpraten over bolontsmetting in tulpen tijdens een open dag speciaal gericht op dit onderwerp.

    Het doel van bolontsmetting is duidelijk: voorkomen van schimmelaantasting, verlagen van het percentage zuur en verbeteren van de huidkwaliteit. Daarmee vormt dit, naast andere maatregelen, een belangrijke basis voor een gezonde bollenteelt. Al tientallen jaren worden de effecten van bolontsmettingsmiddelen onderzocht. Het is te verwachten dat dit zo zal blijven omdat er steeds middelen verdwijnen en ook weer bijkomen. Ieder middel heeft een specifieke werking met sterke en minder sterke punten, zodat voor een goede bolontsmetting altijd een combinatie van middelen gebruikt moet worden. Het is natuurlijk niet zo dat

Bolontsmetting tulp, weet u het al?