• Recent heeft het project ‘Floratuin, bloembollenpromotiepunt in de Kop’, van Floratuin Julianadorp en Proeftuin Zwaagdijk een bijdrage ontvangen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Leader, Provincie Noord-Holland en de 9 gemeenten uit de Kop van Noord-Holland. Via de Floratuin in Julianadorp wordt zo een impuls gegeven aan kennis, innovatie en vermarkting in de bollensector.

  Met zo’n 5.000 hectare bloembollen is het Noordelijk Zandgebied in de Kop van Noord-Holland het belangrijkste bloembollengebied van Nederland. Toch kampt de sector met problemen waar het gaat om de afzet. Het is dan ook belangrijk dat de sector blijft innoveren en mee gaat met de marktontwikkelingen.

  Floratuin
  Op de Floratuin in Julianadorp worden al enkele jaren de belangrijkste bloembolgewassen in Nederland getoond. Rondom deze tuin worden ieder jaar verschillende activiteiten gehouden waaronder rondleidingen, exposities en workshops. De tuin trekt jaarlijks 15.000 bezoekers waaronder ook telers, exporteurs en toeleveranciers. De Floratuin wordt met de subsidie met 10.000 m�² vergroot en uitgebreid met een schuur en een ontvangstruimte. Aan bezoekers wordt getoond dat innovatie en duurzaamheid belangrijke kernwaarden zijn binnen de bloembollensector. Het doel is om nog meer toeristen naar het Noordelijk Zandgebied te trekken en bij te dragen aan een impuls in de bloembollenafzet.

  Proeftuin Zwaagdijk
  Naast het aantrekken van toeristen is Floratuin een belangrijk kenniscentrum voor telers. Jaarlijks worden proeven gedemonstreerd aan telers met duurzame bemesting en gewasbescherming in bloembollen. Proeftuin Zwaagdijk voert deze proeven uit. Naast het uitvoeren van proeven is Proeftuin Zwaagdijk verantwoordelijk voor de projectleiding- en administratie van het project ‘Floratuin, bloembollenpromotiepunt in de Kop’. Floratuin Julianadorp en Proeftuin Zwaagdijk werken nauw samen met andere organisaties die betrokken zijn bij de stimulering van de toeristische sector, zoals de Tulpenexcursie, LTO en VVV Kop van Noord-Holland.

   

  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.


Bloembollensector in de Kop gesteund met Europees geld