• Broeiproeven

 • Naast het bloembollenonderzoek trekt Proeftuin Zwaagdijk voor rekening van derden bolgewassen voor test- en showdoeleinden in bloei. Proeftuin Zwaagdijk wordt ingeschakeld door o.a. kwekerijen, exporteurs en veredelaars. Hieronder staat meer over de verschillende broeiproefactiviteiten op Proeftuin Zwaagdijk.

  Showbroei

  Veel van de tentoongestelde bloemen die te zien zijn op bolbloemenshows als de CNB Bloem- en Relatiedagen in Lisse, Bloembollen Vakdagen Flevoland in Creil, de Vaktentoonstelling en de Lentetuin in Breezand zijn afgebroeid bij Proeftuin Zwaagdijk. Tevens verzorgt Proeftuin Zwaagdijk inzendingen voor keukenhof en reclameshows in het buitenland. Verder wordt Proeftuin Zwaagdijk ingeschakeld door kwekerijen, exporteurs, instellingen en mediabladen die bloeiende bolbloemen willen gebruiken voor fotosessies, showrooms en stands op beurzen.

  Tulpenbroeierijdagen

  Tweemaal per seizoen organiseert Proeftuin Zwaagdijk een marktbroeishow. Hierbij worden tulpen afgebroeid zoals gangbaar is in de praktijk. Zo kunnen geïnteresseerden al in een vroeg stadium de eigenschappen van nieuwe rassen beoordelen bij teelt op water en potgrond. De eerste marktbroeishow is tijdens de Dag van de Tulp eind januari. Tijdens deze dag worden actuele onderzoeksthema’s over de tulpenbroeierij via workshops en presentaties met het vak gedeeld. De tweede marktbroeishow is tijdens de Vaktentoonstelling in februari. Dit is in combinatie met een bloemenshow en ook bij dit evenement worden workshops en presentaties gegeven.

  Testbroei nieuwe cultivars

  Proeftuin Zwaagdijk wordt door kwekerijen, veredelaars en exporteurs ingeschakeld om nieuwe tulpenrassen te testen op broei-eigenschappen en gebruikswaarde. Per cultivar worden tulpen getest op eigenschappen als koudeweken, kasdagen, gewasstand en houdbaarheid. Dit kan zowel voor waterbroei als potgrondbroei.

  Broeierij onderzoek

  Proeftuin Zwaagdijk beschikt over een modern kassencomplex waar broeierijonderzoek plaats kan vinden. Hierdoor kunt u door ons toelatingsonderzoek voor gewasbeschermingsmiddelen en demonstratieproeven laten uitvoeren. Voorbeelden zijn o.a. Pythiumonderzoek, bemesting- en substraatonderzoek. 


  Opgaveformulier
  Voor het aanmelden van broeiproeven, kunt u dit formulier gebruiken. Deze kunt verzenden naar peterschilder@proeftuinzwaagdijk.nl.