• Biotoetsen locatie Zwethlaan
  De Nederlandse sierteeltsector vertegenwoordigt een aanzienlijk belang voor de Nederlandse economie met een exportwaarde van circa 8,5 miljard euro gerealiseerd door meer dan 65.000 mensen bij 2300 bedrijven. Na de economische crisis laten de omzet en de export jaar op jaar recordcijfers zien. De veredeling is een onmisbare schakel in dit succes door haar bijdrage aan een aantrekkelijk, sterk en divers assortiment en aan een teelt die steeds productiever en duurzamer wordt. In de veredeling van bloemen, bollen, planten en bomen werken meer dan 3.500 mensen in bedrijven die samen 450 miljoen euro omzetten.
  Dankzij teeltmaatregelen, technologische innovatie en plantenveredeling is het gebruik van
  energie, water en chemische middelen in de sierteelt sterk afgenomen. Maar daarmee zijn we er niet. Zowel vanuit Europese wetgeving als vanuit de consument neemt de druk steeds meer toe om de ecologische footprint van de tuinbouw verder te verkleinen. Met name als het gaat om het terugdringen van actieve stoffen (chemische gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen).

  De ‘license to operate’ staat voor de sierteelt in Nederland op het spel. Hét antwoord hierop is bevordering van de plantgezondheid. Weerbare gewassen en natuurlijke gewasbescherming zijn nodig om tot echt duurzame teelt te komen, met beperkte inzet van chemische middelen.

  Hier komen de plantenveredelaars in beeld. Zij staan aan de lat om deze weerbare gewassen te ontwikkelen. Hun kennis, kunde en bevlogenheid staan buiten kijf en hebben in belangrijke mate gezorgd voor de huidige vooraanstaande positie van de Nederlandse sierteelt. De tijdsdruk is echter groot en de vragen zijn zo complex dat de stap naar een ‘Next Level Veredeling’ noodzakelijk is om de leidende positie van Nederland als exportland van bloemen en planten te behouden. Kennis over – en productie van robuuste planten (healthy plants) zal bijdragen aan een duurzamere wereld.

  Om meer kennis te verwerven over de genetische achtergrond van rassen op het gebied van ziekten en plagen ter ondersteuning van het programma, zijn afgelopen jaar diverse biotoetsen uitgevoerd op locatie Zwethlaan. Het gaat hierbij onder andere om resistentietoetsen van trips in chrysant, roos, Thunbergia en hortensia. Daarnaast werden toetsen uitgevoerd op witte vlieg, maar ook op schimmels als Pythium en meeldauw. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in biotoetsen zijn van harte welkom op locatie Zwethlaan om deze uit te voeren.

Biotoetsen locatie Zwethlaan