• Bio4safe
  Proeftuin Zwaagdijk en Stichting Noordzeeboerderij maken deel uit van het Bio4safe-project, dat op 1 augustus 2017 is gestart en dat gecoördineerd wordt vanuit het Belgische Proefcentrum voor Sierteelt (PCS). Samen met partners uit  België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, zal het project de rol van biostimulanten in combinatie met innovatieve meetsensoren in de praktijk testen om het nutriënten- en waterverbruik in de tuinbouw significant terug te dringen.

  De 2 Zeeën regio (kustregio’s langs de zuidelijke Noordzee en Het Kanaal) staat bekend om haar intensieve tuinbouw, die vraagt om grote hoeveelheden water en meststoffen. Verschillende EU-richtlijnen hebben als doel de waterkwaliteit te beschermen door stikstof- en fosforuitspoeling te voorkomen, te streven naar een verbetering van de bodemkwaliteit of te anticiperen op het tekort aan water. Naast deze wetgevende milieudruk, dwingen ook economische redenen telers om hun water- en nutriëntenverbruik te verminderen. Dit project wil het water- en nutriëntenverbruik verminderen via het gebruik van biostimulanten (zeewierextracten en bacteriën), die de nutriëntengebruiksefficiëntie, de tolerantie tegen abiotische stress en/of de kwaliteit van planten verhogen. Door het gebruik van biostimulanten te combineren met innovatieve plantsensoren, ontwikkeld aan UGent, die planten online monitoren, hopen de onderzoekers het verbruik van water en meststoffen met respectievelijk 20 en 10% te verminderen, afhankelijk van het gewas. Het project zet in op demonstratieproeven met verschillende tuinbouwteelten in de drie landen om zo diverse doelgroepen te bereiken. Verder zal ook gefocust worden op het potentieel van biostimulanten op basis van zeewier, om zo economische mogelijkheden voor zeewierproducenten in de 2 Zeeën regio te creëren.

  Vandaag heeft elke lidstaat zijn eigen regelgeving betreffende het commercialiseren van biostimulanten. Tegen 2020 zal de EU een gemeenschappelijk Europees kader uitwerken voor de verhandeling van biostimulanten, maar het blijft onduidelijk hoe positieve effecten van biostimulanten op nutriënten- en waterverbruik best gekwantificeerd worden. Met dit project willen we daarom ook een gestandaardiseerd protocol uitwerken dat geaccrediteerde laboratoria kunnen gebruiken om biostimulanten objectief te evalueren.

  Vrijdag 13 oktober 2017: startvergadering

  Proeftuin Zwaagdijk, met haar jarenlange ervaring in de Nederlandse agrarische sector, bundelt de krachten met Stichting Noordzeeboerderij, het aanspreekpunt voor de Nederlandse zeewiersector. Verder bestaat het consortium uit partners uit België (Proefcentrum voor Sierteelt en CropFit Universiteit Gent), Frankrijk (ISA Lille en Pôle Légumes) en Engeland (NIAB EMR en Dove Associates). De partners zullen jaarlijks overleggen met diverse relevante organisaties, zoals meststoffenfabrikanten, belangenorganisaties, producenten van biostimulanten, overheden en onderzoeksinstellingen, uit de vier landen. Door de complementaire kennis en verschillende doelgroepen van de partners, waarborgt het project een brede kennisverspreiding in de tuinbouwsector.

  Het Bio4safe-project loopt gedurende vier jaar en wordt gesubsidieerd door Europa via het Interreg 2 Zeeën Programma.

  Op vrijdag 13 oktober 2017 vond op het PCS de startvergadering van het Bio4safe-project plaats. Alle projectpartners waren vertegenwoordigd.

  Projectgegevens
  • Financiering: Interreg 2 Zeeën, Provincie Noord-Holland
  • Periode: 01/08/2017 – 31/07/2021
  • Partners: Proeftuin Zwaagdijk, Stichting Noordzeeboerderij (Nederland), PCS, UGent (België), NIAB EMR, Dove Associates (Verenigd Koninkrijk), Pôle Légumes Région Nord, Yncréa Hauts de France, établissement ISA Lille (Frankrijk)
  • Contactpersoon: Karin Korse

   

   

   

Bio4Safe project