• Begeleidingscommissie chrysant op water heeft er zin in
    In december kwam de nieuwe begeleidingscommissie van het onderzoek naar de teelt van chrysant op water bijeen.
    De aanleiding was de start van het nieuwe onderzoeksproject ‘Innovatieve alternatieve teeltsystemen voor grondgebonden snijbloemen’ dat in de komende jaren bij Proeftuin Zwaagdijk zal worden uitgevoerd. Geïnspireerd door resultaten van eerder onderzoek werd intensief gediscussieerd over het onderzoek dat moet leiden tot een verbetering van de resultaten van de teelt op water.
    Naar verwachting komt de begeleidingscommissie in januari weer bijeen om de voortgang van de proeven te bespreken. Ook voor de overige snijbloemen zal een begeleidingscommissie worden samengesteld. Gezamenlijk zullen beide begeleidingscommissies sturing geven aan het project.

    Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving. Daarnaast leveren ook de volgende partijen een (in kind) bijdrage aan het project; Landelijke gewascommissie chrysant/ChrIP, Stimuflori, STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), LTO Noord Fondsen, Greenport NHN, Fred van Paassen Chrysanten, Bovebo, Green Simplicity, Dümmen Orange, Deliflor, Floritec, Botman Hydroponics en Van Iperen.

Begeleidingscommissie chrysant op water heeft er zin in