• ASLN Certificaat
  Op 14 november heeft Proeftuin Zwaagdijk na een succesvol testtraject het ASLN certificaat uit handen van de Naktuinbouw mogen ontvangen. ASLN is een autorisatiesysteem gericht op laboratoriumtoetsen aan grond, plantmateriaal en zaden. Hiermee breidt Proeftuin Zwaagdijk haar diensten uit om klanten nog beter van dienst te zijn, en met dit certificaat kan de kwaliteit van de testen gewaarborgd blijven.

  De ASLN-autorisatie is gebaseerd op drie pijlers:
  • het werken met door Naktuinbouw goedgekeurde protocollen
  • de uitkomsten van door Naktuinbouw georganiseerde vergelijkingsonderzoeken
  • de uitkomsten van jaarlijkse audits.

  De ASLN-autorisatie bestaat uit een kwaliteitsmanagementsysteem en toetsing. Er worden dus niet alleen eisen gesteld aan de kiemprotocollen maar ook aan opleiding en training van medewerkers, klachtenregistratie, beheersing van documenten, onderhoud van apparatuur en ringonderzoeken.

  Proeftuin Zwaagdijk heeft het ASLN certificaat ontvangen voor kiemtoetsen van diverse groentegewassen (waaronder sla, tomaat en paprika), welke constant zullen worden uitgebreid.
  Proeftuin Zwaagdijk kan als ASLN-geautoriseerd laboratorium, de toetsuitslagen gebruiken voor het borgen van teeltmateriaal.

ASLN Certificaat