• Alternaria en bemestingsonderzoek broccolitelers
  Al een aantal jaren hebben de broccolitelers gezamenlijk de verantwoordelijkheid opgepakt om nieuwe kennis te ontwikkelen. Daarmee laten de broccolitelers zien dat er ook in de tijd van individualisme nog steeds een collectiviteit mogelijk is. Dit jaar is vanuit deze collectieve gedachte onderzoek opgezet naar twee thema’s: alternaria en stikstofbehoefte in combinatie met rassen.

  Alternaria
  In het alternaria onderzoek wordt gezocht naar een effectief bestrijdingsschema dat praktisch inzetbaar is en voldoet aan residueisen van de markt en de behoefte aan duurzaamheidscertificering. Inmiddels zijn de proeven uitgevoerd en door de telersgroep beoordeeld. De resultaten waren duidelijk en bieden houvast voor de broccolipraktijk.

  Rassen en stikstof
  De combinatie rassen en stikstof behoefte levert in diverse telersbijeenkomsten leuke discussies op. Echter zijn er nauwelijks cijfers die het gevoel en de ervaring van telers ondersteunen. Het gevolg is dat er een standaard bemestingsschema wordt gehanteerd en op gevoel en ervaring wordt aangepast. Dit onderzoek vergelijkt rassen met verschillende stikstoftrappen op twee verschillende plaatsen. De resultaten zijn beoordeeld en leveren waardevolle informatie op die zeker toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

  Deelnemers
  Beide onderzoeken zijn geïnitieerd door de broccolitelers en worden gecoördineerd door Vollegrondsgroente.net. De basisfinanciering is van de telers, daarnaast dragen Monsanto, Syngenta, Bejo en Rijk Zwaan bij aan het onderzoek. Ook is er een aantal telers die kennisvouchers hebben aangevraagd. Deze worden ingezet bij Proeftuin Zwaagdijk die het onderzoek uitvoert. Zij hebben de afgelopen jaren bewezen onderzoek uit te voeren met kennis van de broccoliteelt dat aansluit bij de praktijk.

  Kennis
  De resultaten van het onderzoek zijn voor de deelnemers; het grootste deel van de groep broccolitelers. De financierende zaadbedrijven krijgen alleen de gegevens van hun eigen rassen. In gesloten bijeenkomsten worden de resultaten bekend gemaakt. Het is nog mogelijk om aan te haken bij dit onderzoek. Telers die dat willen kunnen contact op nemen met gewasspecialist broccoli via e.steenhuis@vollegrondsgroente.net.

  Dit artikel is eerder verschenen in een uitgave van vakblad V/d Grond

Alternaria en bemestingsonderzoek broccolitelers