• Onderzoek

  • Naast het reguliere onderzoek voert Proeftuin Zwaagdijk ook rassenonderzoek uit. Vooral uien, suikerbieten, mais en granen. In dit onderzoek wordt vooral gekeken naar de gebruikswaarde van de diverse rassen ten opzichte van elkaar. Ook is het mogelijk om de ras gevoeligheid voor producten te laten onderzoeken.
    Gezien de ontwikkelingen in de bemestingswereld komt er steeds meer vraag naar het onderzoeken van aangepaste meststoffen. Door gebruik te maken van aangepaste apparatuur is het mogelijk om onderzoek met zowel korrelmeststoffen als vloeibare uit te voeren. U kunt bij ons ook terecht voor onderzoek naar zaaiafstanden, zaai- plantmethodes, zelfs onderzoek naar de manieren van grondbewerking voor het zaaien/planten van gewassen is uitvoerbaar.

    Mechanisatie
    Doordat we gebruik maken van de faciliteiten van de maatschap Sturm-Jacobs/Loonbedrijf Verbruggen hebben we een uitgebreid machinepark tot onze beschikking met machines en apparatuur die met name geschikt is voor onderzoek in de akkerbouw. Dit komt ten goede aan de kwaliteit en efficiëntie van het onderzoek. Proeftuin Zwaagdijk heeft de beschikking over een proefveldcombine die alle belangrijke gegevens (vochtgehalte en gewicht) bij het oogsten van granen direct meet en meteen in de computer opslaat. De mogelijkheid om het duizendkorrel gewicht en hectolitergewicht te bepalen is ook aanwezig. De proefveldcombine wordt niet alleen ingezet voor het eigen onderzoeksprogramma, maar ook oogsten we voor derden. Met de proefveldcombine reizen we in het oogst seizoen door heel Nederland en België. Proeftuin Zwaagdijk heeft ook een proefveld zaaimachine tot zijn beschikking. Hiermee kunnen diverse gewassen (o.a. uien, waspeen, spinazie etc.) gezaaid worden ongeacht de hoeveelheid zaad die gezaaid moeten worden.