• Infectieprotocollen

 • Om de effecten van gewasbeschermingsmiddelen aan te tonen wordt vaak kunstmatige infectie toegepast. Hiervoor heeft Proeftuin Zwaagdijk in de loop der jaren veel protocollen ontwikkeld. En nog steeds worden protocollen aangepast of worden nieuwe protocollen ontwikkeld.
  Om zo flexibel mogelijk te zijn heeft Proeftuin Zwaagdijk veel soorten schimmels zelf op voorraad op planten of bijvoorbeeld in petrischalen. Maar ook veel soorten insecten worden in stand gehouden en zodra een proef gaat starten vermeerderd.

   

 • Main target insects

  Whiteflies
  Aleyrodes proletella on cabbage

  Caterpillars
  Plutella xylostella on cabbage

  Mites
  Tetranychus urticae

  Aphids
  Aphis gossypii and several other species for maximum extrapolation possibilities

  Thrips
  Thrips tabaci

  Gall (swede) midge
  Contarinia nasturtii

  Cabbage root fly
  Delia radicum

   

 • Main target fungi

  Leaf infections
  Phytophthora
  Botrytis cinerea
  on ornamentals and vegetables
  Powdery mildews (crop related)
  Downy mildews (crop related)
  Albugo candida
  Mycosphaerella
  (crop related)
  Puccinia
  Fusarium spp.
  Alternaria

  Stem infections
  Botrytis cinerea
  Rhizoctonia spp.

  Root infections
  Pythium spp.
  Phytophthora
  spp.
  Fusarium spp.
  Verticillium spp.

 • Plant growth

  Germination
  Growth stimulation
  Growth regulation

  Weed

  All kind of weed