• GLP en residuonderzoek

  • GLP (Good Laboratory Practice) is een kwaliteitssysteem voor laboratoria en onderzoeksbedrijven. Residu onderzoek dat uitgevoerd is onder GLP kan gebruikt worden voor een toelating van gewasbeschermingsmiddelen. 
    De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport controleert naleving van de GLP beginselen door middel van een tweejaarlijkse veld- en facilitaire inspectie.
    Proeftuin Zwaagdijk heeft in 2004 voor het eerst een verklaring van naleving (endorsement of compliance) GLP ontvangen. In 2015 is de meest recente verklaring van naleving ontvangen.
    GLP proeven worden opgezet en uitgevoerd volgens OECD richtlijnen (Organisation for Economic Co-operation and Development) en volgens de eigen procedures van Proeftuin Zwaagdijk.
    Door de GLP richtlijnen te volgen zorgt Proeftuin Zwaagdijk ervoor dat de resultaten van de uitgevoerde residu proeven een reële weergave zijn van de werkelijkheid.