• Cursus ‘telen zonder daglicht’ en ‘hydroponics’ van start  

  Samenwerking HAS en Proeftuin Zwaagdijk
  De afzetmarkt voor groenten en bloemen vraagt al meer om teeltmethoden die meer duurzaam zijn. Als gevolg van de veranderende markt doen zich allerlei innovaties in teelttechnieken voor. Wereldwijd zet de trend van Vertical Farming, hydroponics en Urban Farming door. Zowel HAS als Proeftuin Zwaagdijk doen al jaren onderzoek naar telen zonder daglicht en hydroponic teeltsystemen, meer bekend als telen op water. Gezamenlijk organiseren zij daarom twee cursussen de komende tijd in Zwaagdijk. Op initiatief van bedrijven in Seed Valley biedt de HAS deze opleiding nu aan..

  Cursus ‘telen zonder daglicht’
  In de cursus ‘telen zonder daglicht’ staat de specialistische kennis over de invloed van LED centraal. Veel bedrijven in de sector tuinbouw en uitgangsmateriaal bestuderen de toekomstscenario’s en businesskansen van werken met LED. Technologieontwikkeling rond LED, klimaatcellen en automatisering maakt het mogelijk om – onafhankelijk van zonlicht – planten te bestuderen en te telen in gesloten teeltsystemen, waarin efficiënt wordt omgesprongen met water, energie en voedingsstoffen. Deze vorm van plantenteelt vergt echter veel inhoudelijke kennis over de invloed van o.a. de lichtkleur, -intensiteit en daglengte. Ook de bestuiving, het gedrag van ziekteverwekkers en de vochthuishouding in en om de plant verandert bij gebruik van LED-verlichting. Niet alleen bij veredelingsbedrijven, maar ook bij groente- en bloementelers is veel behoefte aan een praktijkgerichte opleiding op hbo-niveau over LED- en teeltsystemen.

  Cursus ‘hydroponics voor high-tech tuinbouw’
  Hydroponics en telen zonder daglicht kunnen niet los van elkaar gezien worden. Dikwijls worden in LED cellen teeltsystemen op water gebruikt. De cursus ‘hydroponics voor high-tech tuinbouw’ is een vervolg op de cursus ‘telen zonder daglicht’. De cursussen kunnen ook afzonderlijk van elkaar gevolgd worden. Tientallen telers in Nederland telen inmiddels op water; buiten, in de kas of in LED cellen. Handel, veredeling en toeleveranciers committeren zich aan dergelijke duurzame teeltmethoden op water. Om hydroponics tot een succes te maken is kennis over plantfysiologie en waterhuishouding cruciaal gebleken.

  Aanmelden
  De cursus ‘telen zonder daglicht’ start 17 januari 2017 en ‘hydroponics voor high-tech tuinbouw’ 14 februari. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden treft u via deze links:
  Telen zonder daglicht – Zwaagdijk
  Cursus Hydroponics –  Zwaagdijk

  Contact
  Ronald Hand
  Proeftuin Zwaagdijk
  +31(0)228 56 31 64
  ronaldhand@proeftuinzwaagdijk.nl

   

Cursus ‘telen zonder daglicht’ en ‘hydroponics’ van start